WetterhounWandeling Lauwersoog 2015

Zondagmorgen 17 mei 2015

Aanvangstijd: 11.30 uur (half twaalf)

Locatie: Activiteitencentrum Staatsbosbeheer

De Rug 1

Lauwersoog

 

Wetterhouneigenaar en boswachter Hans Gartner leidt ons rond door een bijzonder deel van het Lauwersmeergebied.

Deze wandeling duurt anderhalf uur. Hans vertelt met enthousiasme en kennis van zaken over de planten en dieren van het gebied.

Ook bent u in de gelegenheid om vragen te stellen. Uw Wetterhoun, Durk(je) of Bijke dient aangelijnd te zijn. Er is ook gelegenheid om een wandeling te maken waar uw hond wel vrij kan lopen. Hans zal dit gebied aanwijzen.

Na het uitje eten we soep in het genoemde centrum van Staatsbosbeheer. Dat kost 2,50 euro p.p. U kunt zich voor deze wandeling opgeven via: info@onzewetterhoun.nl

Met hartelijke groet,

Wiebe Dooper

DE FRYSKE HUN FOARUT, DE FRIESE HOND VOORUIT

Op zondagmiddag 1 maart wordt in het Sneker café Vellinga de mogelijke opzet van een hûnecafe of hûnetheater, besproken. Ook komt de eventuele uitvoering van een hûne-elfstedentocht, Slachtetocht en hûnetentoonstelling aan de orde. 

Henny Corbee informeert over de registratie van Wetterhounen die buiten de officiële kynologie om zijn gefokt. Ook gaat deze kynoloog in op de rol van Durk en Durkje. Stabyhoundeskundige Corbee geeft ook zijn antwoord op de vraag: Gaat de Stabyhoun ook een outcross tegemoet? 

Al deze genoemde onderwerpen vallen buiten de officiële georganiseerde hondenwereld en zijn op de agenda geplaatst door GBW: Groep Behoud Wetterhoun. 

Café Vellinga, Korte Veemarktstraat 11 Sneek, gaat open om 13.30 uur. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt naar schatting tot 15.45 uur. 

Ook worden mensen van buiten de wereld van de Fryske hûn uitgenodigd om mee te praten, bijvoorbeeld leden van kynologische verenigingen.   

Hûnecafé en hûnetheater

De gedachten omtrent een hûnecafe of een hûnetheater zijn, volgens mij, geheel nieuw in ons land. 

De mogelijke opzet vereist creatief denkvermogen (creabea!). Met elkaar praten is nodig om te peilen of een hûnecafé of een hûnetheater haalbaar is.

Er staat dus nog niets vast en dit overleg vormt een eerste belangrijke graadmeter. Aan het eind van de bijeenkomst kan een werkgroep worden samengesteld om besproken ideeën verder op een rij te zetten en later met een voorstel te komen. 

Hieronder geef ik een inhoudelijke voorzet voor de discussie.

Hûnecafé 

Doel: mensen enthousiasmeren voor de Fryske hûn door in cafés of andere gelegenheden liefhebbers op creatieve en inhoudelijke wijze te betrekken bij de Fryske hûn. 

We gaan als het ware de boer op met inhoudelijke deskundigheid van onze honden in allerlei opzichten, zoals fokken, opvoeden, socialisatie, vacht, ziektes, jacht, training, gedrag en genetica. Deze inhoud gaat over de Wetterhoun of de Stabyhoun in het bijzonder en eveneens over honden in het algemeen. 

Ook kunnen we verhalen, films, poëzie en sketches presenteren, misschien liedjes, of andere muzikale bijdragen. Daarnaast is een hûnecafé vooral een sociaal samenzijn door met de bezoekers, hun en onze honden te wandelen. Tot slot genieten we van een warme hap: hutspot of snert, waarna we afsluiten met een borrel. 

Voor dit gebeuren dienen telkens naar schatting zeven mensen met een Fryske hûn te willen deelnemen. Deze groep kan ieder hûnecafé rouleren. 

Hunêtheater 

De uitvoering van deze activiteit kan in een café of een zaal van een kynologische vereniging. Het geheel is gevuld met sketches of bestaat louter uit een groot toneelstuk. Eventueel verzinnen we cabaret. Ook is het presenteren van historische verhalen mogelijk, alsmede zang, muziek en poëzie.

Verder acht ik professionele inbreng van een regisseur noodzakelijk of een vergelijkbaar iemand. Eventueel komt na afloop van het hûnetheater een bepaald thema in een ludieke bespreking aan de orde met de bezoekers. Dit onder het genot van een borrel.

Eigenaren van een Fryske hûn of een andere hond bespreken en bepalen zelfstandig de uitvoering al dan niet in samenspraak met een professional (regisseur). 

Wiebe Dooper

reacties naar info@onzewetterhoun.nl 

FOTOGALERIJ BREKKENTOCHT 2014

Met dank aan de familie Corbee.

BREKKENTOCHT 2014

Op zondag 29 juni 2014 wordt de jaarlijkse Brekkentocht gehouden. Dit betreft een vaartocht over en een wandeling om de Oudegaaster Brekken voor de Wetterhoun en eigenaren van dit unieke Friese hondenras. De Brekkentocht wordt voor de derde keer georganiseerd. Raadpleeg ook www.onzewetterhoun.nl 

De aankomst is vanaf 10.00 uur bij Camping Ykema in Sandfirden. De kosten voor deelname aan de Brekkentocht bedragen € 12,00 per persoon. Hiervan wordt de zeilpraam met de schipper betaald alsmede uw verblijf op de camping. U kunt zich opgeven via info@onzewetterhoun.nl of telefonisch: 0515-424108 (Wiebe Dooper). De kosten van € 12,00 per persoon dient u voor 20 juni over te maken op: NL 67 INGB 0003 8123 069. 

Voor het doorgaan van de tocht is een minimale deelname vereist van 25 deelnemers. We gaan ervan uit dat dit aantal zich aanmeldt. Mocht dat niet het geval zijn dan wordt het overgemaakte geld natuurlijk op uw rekening teruggestort. 

Programma

Aankomst 10.00-10.30 uur

Als u aankomt staat de koffie en thee met een gevulde koek klaar (zie de kosten). 

De eerste groep vertrekt met de zeilpraam rond 10.45 uur. De tweede vaart is ongeveer een half uur daarna. U wordt overgezet naar het buurtschap Nijhuizum. Vervolgens loopt u met uw hond over het fietspad de Oudegaaster Brekken om. Deze wandeling duurt circa 45 minuten. We lopen tot aan Syp Set, een sloot tussen de Oudegaaster Brekken en enkele poelen, die liggen aan de andere kant van het spoor Leeuwarden-Stavoren. Vanaf Syp Set wordt u met de zeilpraam terug gevaren naar Sandfirden waarna u terug naar Camping Ykema wandelt. 

Jachtdemonstratie 

Sjoerd en Foekje Riemersma en Theo Douma organiseren na de wandeling een jachtdemonstratie op het campingterrein. 

Kosten

Het geld voor consumpties zijn niet bij de kosten van de wandeling en het verblijf inbegrepen. Hierbij de opsomming van de prijzen voor consumpties: koffie en thee kosten € 1,50 en een gevulde koek € 1,00. Een belegd broodje is€ 1,50 en soep € 2,50. Wijn, fris en bier kosten € 1,25. 

Route

Vanaf de Afsluitdijk slaat u bij Nijland af richting Oudega/Blauwhuis, na het passeren van Blauwhuis gaat u richting Oudega SWF. In het midden van dit dorp slaat u rechtsaf richting Sandfirden. (tomtom: Familie Ykema, Nummer 11, 8613 JH Sandfirden)

Vanaf de richting Lemmer slaat u ter hoogte van Oosterzee rechtsaf en volgt u de richting Woudsend/Balk. Na het passeren van de hoge brug bij Spannenburg gaat u rechtsaf richting Sneek. U passeert na een minuut of vijf het aquaduct van de Jeltsesloot. Na ruim een kilometer neemt u in Hommerts de eerste afslag links richting Heeg/Oudega. U blijft dan richting Oudega volgen. In Oudega slaat u linksaf richting Sandfirden. U slaat na enige honderden meters rechtsaf richting Sandfirden en u rijdt deze weg helemaal uit. Aan het einde van deze weg is camping Ykema. Hier is een parkeerplaats. (tomtom: Familie Ykema, Nummer 11, 8613 JH Sandfirden) slaat u bij Nijland af richting Oudega/Blauwhuis, na het passeren van Blauwhuis gaat u richting Oudega. In het midden van dit dorp slaat u rechtsaf richting Sandfirden. (tomtom: Familie Ykema, Nummer 11, 8613 JH Sandfirden)

Vanaf de richting Joure rijdt u naar Sneek en u volgt dan de borden Amsterdam/Bolsward. Na ruim enkele honderden meters, u bent dan net aan de linkerkant een vestiging van Ranzijn gepasseerd, gaat u rechtsaf en neemt u de rotonde voor driekwart en neemt u de richting Woudsend/Balk/Hommerts. U rijdt richting Hommerts en ter hoogte van de tapijtboerderij in dit dorp slaat u rechtsaf richting Heeg/Oudega. U blijft dan richting Oudega volgen. In Oudega slaat u linksaf richting Sandfirden. U slaat na enige honderden meters rechtsaf richting Sandfirden en u rijdt deze weg helemaal uit. Aan het einde van deze weg is camping Ykema. Hier is een parkeerplaats. (tomtom: Familie Ykema, Nummer 11, 8613 JH Sandfirden)

*Het dorp Oudega had tot een jaar of wat geleden de benaming Oudega W. De W stond voor de gemeente Wymbritseradeel. Na de gemeentelijke herindeling heet het dorp Oudega SWF en verwijst deze toevoeging naar de gemeente Súdwest-Fryslân.

De groep Behoud van de Wetterhoun, bestaande uit Henny Corbee, Alfred Plantinga en Wiebe Dooper, organiseert de Brekkentocht 2014. In september 2014 wordt, in samenwerking met boswachter en Wetterhouneigenaar Hans Gartner, een uitje naar Schiermonnikoog georganiseerd. Ook hebben we ideeën om de Wetterhoun en Stabyhoun in een zogeheten Hûnecafé te promoten. Wanneer we hiermee van start gaan wordt  in een later stadium vastgesteld. De activiteiten van de groep Behoud van de Wetterhoun kunt u volgen op: www.onzewetterhoun.nl 

De derde Brekkentocht is op zondag 29 juni

De groep Behoud van de Wetterhoun organiseert op zondag 29 juni voor de derde keer de Brekkentocht. Dit is een wandeling rondom de Oudegaaster Brekken. U kunt met uw Wetterhoun deelnemen aan dit bijzondere evenement. 

Het vertrek is per zeilpraam vanaf camping Ykema in Sandfirden naar Nijhuizum. Vandaar gaat de wandeling richting Syp Set, ter hoogte van de Greonterpster Ryp. Vanaf Syp Set worden we teruggevaren naar Sandfirden.

Binnenkort worden meer gegevens van de Brekkentocht bekendgemaakt.

Voor interesse en vragen kunt u contact opnemen met: info@onzewetterhoun.nl 

Behoud van de Wetterhoun

Wetterhounreu Pelle voor de Friese vlag. Alfred Plantinga en Anke Terpstra ©

De groep Behoud van de Wetterhoun richt zich op de tradities en de authenticiteit van dit fantastische hondenras. Al eeuwenlang komt de Wetterhoun in Friesland voor op het erf van de boerderij. Hij heeft hier de functie van waakhond en als opruimer van ongedierte. Ook werd de Wetterhoun ingezet voor de otterjacht en daardoor kreeg hij de benaming van otterhoun. Rond 1900 werd de Wetterhoun, hoewel minder dan de Stabij, ingezet als mollenvanger en als murdehoun: de hond die werd gebruikt voor de jacht op de bunzing. Ook werd de Wetterhoun een enkele keer ingezet als trekhond, bijvoorbeeld voor het vervoeren van melkbussen.