De Wetterhoun en het dekken

IJje en Wietske voor de dekking. Jan Veldman ©

Siep Boersma uit Hindeloopen wordt geregeld gevraagd om honden bij een dekking te begeleiden, zoals bij de Wetterhoun. Boersma ziet onmiddellijk of een dekking niet slaagt: 'De teef accepteert het niet als de reu haar wil bestijgen, ze draait weg en snauwt de reu af. Dit kan komen doordat de teef nog niet op haar hoogtepunt is of de reu niet accepteert,'aldus Siep Boersma, die de Engelse Springer Spaniël fokt in kennel fan it Iselmar.

Gurbe fan de Gauster Hoppen. Jan van der Veen ©

1. Hoe maakte u zich allerlei kennis en vaardigheden van het dekken van honden eigen?

Ik denk dat u niet van kennis of vaardigheid mag spreken, maar van ervaring door dat ik ± 30 jaar zo nu en dan een nestje pups heb gefokt met verschillende rassen, en als iemand daarom vroeg wel eens heb geholpen bij een dekking.

2. Wordt u dekmeester genoemd? Of gebruikt u een andere naam? Of hanteert u geen specifieke?

Een naam hanteer ik niet, omdat ik mij deze niet kan of mag toeëigenen, het is voor mij puur hobby en ervaring.

Een nest zwarte pups van Theo en Karin Douma. Familie Douma ©

3a. Welke voorbereidingen moet de eigenaar van een teef vòòr de dekking zoal hebben genomen?

Vanaf de eerste loopsheid de teef goed observeren en veranderend gedrag in de gaten houden. Bij acceptatie van de reu behoord de uitvloeiing licht te zijn en moet de vulva wijd open staan en zacht zijn. Zodra de teef loops is geef ik altijd standaard een antibiotica kuur van 5 dagen i.v.m. eventuele aanwezige ontstekingen daarna de teef niet meer laten zwemmen, zorgen dat de teef in goede conditie en niet te dik is.

3b. Welke voorbereidingen moet de eigenaar van een dekreu vòòr de dekking zoal hebben genomen?

Het is raadzaam om voor de reu een sperma onderzoek te laten doen i.v.m. zijn libido, voor en na de dekking een voorhuid cleaner gebruiken en goed ontwormen.

Jannie Bijker was één van de bekendste Wetterhounfokkers. Op de NVSW-clubmatch in 1985 showt zij Nicolaes fên de Alde Slûs. Ruud Vinck ©

4. Is het raadzaam om reu en teef enkele dagen voor en tijdens de dekking bij elkaar te laten?

Als u de cyclus van de teef goed kent is dit niet nodig, maar als u twijfelt kan dit wel zinvol zijn om het juiste tijdstip van de eisprong mee te nemen. (Beter een keer voor niets rijden dan te laat.)

5a. Bij bepaalde rassen, bijvoorbeeld bij de Wetterhoun, slagen dekkingen niet altijd. Welk gedrag van de aanwezige bazen belemmert het verloop van een goede dekking?

Nerveus gedrag en te veel bemoeienis bij de dekking, hoe meer rust u uitstraalt hoe beter.

5b. Hoe kunnen de eigenaren zich het beste gedragen bij een dekking?

Van een van afstand kijken hoe of de acceptatie verloopt. De reu de tijd geven om de teef te bestijgen, voordat u er rustig en kalm naar toe loopt.

6. In welk geval moet een eigenaar sowieso wel bij de dekking aanwezig zijn?

Eigenaren moeten wel bij de dekking aanwezig zijn en indien nodig de dekking begeleiden.

Kop van een jonge Wetterhoun, getekend door Astrid Hoving. Astrid Hoving ©

7. De ervaring heeft geleerd dat bijvoorbeeld de Wetterhoun zich graag zonder bijzijn van de mens willen laten dekken. Dat is iets dat in de kynologie absoluut niet wordt geaccepteerd, met het oog op eventuele beschadiging van de reu. Hoe krijg je mensen zover dat ze de honden alleen durven laten?

Door voor de loopsheid de honden al kennis te laten maken en dit van afstand observeren, als de kennismaking niet goed verloopt hebt u nog alle tijd om een andere reu te zoeken.

Wetterhounpup Sil is zeven dagen, eigenaren zijn Johannes en Fetsje van IJs. Pieter Riemersma ©

8a. In welke situaties ziet u onmiddellijk of een dekking niet gaat slagen?

De teef accepteert het niet als de reu haar wil bestijgen, ze draait weg en snauwt de reu af. Dit kan komen doordat de teef nog niet op haar hoogtepunt is of de reu niet accepteert

8b. Heeft u wel eens een dekking beoordeeld als mislukt, terwijl er toch een gezonde groep pups werd geboren?

Het kan zijn dat er geen koppeling heeft plaatsgevonden maar wel een zaadlozing.(Zelf heb ik deze ervaring nooit gehad.)

Wetterhounpup Roade is helemaal zwart, dit komt zelden voor binnen de populatie. Pieter Riemersma ©

9. De volgende situatie deed zich bij de Wetterhoun voor: vier teven waren schoon (uitstrijkje) en op hun hoogtepunt (vulvagang zacht en blank). De reuen dekken drie teven niet en de vierde uiteindelijk wel? Wat kan daarvan de reden (of redenen) zijn?

De normale cyclus van een teef is ± 10 tot 14 dagen, ook zijn er gevallen bekend dat een teef zich pas op dag 20 of nog later liet dekken met een goed resultaat.

10. KI is ontwikkeld om heel andere redenen dan onvruchtbaar dekgedrag Niettemin wordt KI bij honden toegepast, ook bij de Wetterhoun. Een KI bij dit ras werd uit gevoerd nadat de natuurlijke dekking niet wilde vlotten. En alle dierenartsen prikken progesteron en controleren voor het inbrengen de spermakwaliteit of het voldoende levensvatbaar is. Wat kan de reden (of redenen) zijn dat praktisch alle uitgevoerde KI's geen pups opleverden?

Het kan zijn dat de teef steriel is, (misschien door vererving-inteelt of door invloeden van buitenaf.) maar ook is het mogelijk dat de vrucht door het lichaam word geabsorbeerd. Deze ervaring heb ik zelf meegemaakt.