Programma Wetterhouncafé 11 december 2011

De dames Visser (vooraan) en Cnossen in beeld. Rob de Groot ©

Dit is de vierde bijeenkomst van de groep Behoud van de Wetterhoun in dit jaar.

Datum: zondagmiddag 11 december 2011

Tijdstip: 13.30 uur

Plaats: café Vellinga, Korte Veemarktstraat 11, Sneek (dit etablissement is enkele tientallen meters verwijderd van de veemarkthal, waar de KC Sneek haar jaarlijkse clubmatch organiseert)

1. Opening en stand van zaken

2. Voorstellen

3. Presentatie Hinke Fiona Cnossen: Beginselen van de fokkerij

Hinke Fiona Cnossen is Wetterhounfokker en werkzaam voor Stichting Zeldzame Huisdieren. Ze spitst het onderwerp zoveel mogelijk toe op de Wetterhoun. Aan de orde komen de vererving van kleuren, SCID, uiterlijkheden en tal van andere zaken, die bij het fokken van belang zijn. Hinke Fiona geeft concrete voorbeelden. Uw vragen worden op prijs gesteld en er is volop ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

4. Fjildwurk mei de Wetterhoun (Veldwerk met de Wetterhoun)

U kunt met een professionele muskusrattenbestrijder, die met de Wetterhoun werkt, mee het veld in. Bel met Anne Ferwerda: 0515-559952 of Bert Landman: 06-46173264.

Ook bent u in de gelegenheid om met een jager, die de Wetterhoun als jachthond gebruikt, mee te gaan. Bel met Sjoerd Riemersma: 0515-574662 of Cees Piso: 06-51542832.

5. De Wetterhoun in beeld

Er wordt een korte film getoond over het leven van de Wetterhoun op de boerderij. De opnames werden gemaakt op zondag 13 november 2011 op boerderijen in Pingjum en Lollum.

6. Geplande activiteiten 2012

>> Wetterhoun maart 2012 Lauwersmeergebied

>> Wetterhoun juni 2012 Oudegaaster Brekken

7. Rondvraag

8. Sluiting 16.15 uur 

Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar: info@onzewetterhoun.nl

Met vriendelijke groet,

Hinke Fiona Cnossen

Wiebe Dooper (0515-424108)