Historische Proclamatie Wetterhoun

Egbert van der Haring met zijn Wetterhoun in beeld. Anke Terpstra ©

Al voor 1600 ontstond de Wetterhoun uit diverse reeds uitgestorven hondensoorten. Hij werd gebruikt door vissers om onder meer weggedreven netten naar de boot terug te brengen. Door deze beroepsgroep kwam de Wetterhoun terecht in Vlaanderen en in de Republiek. Uiteindelijk overleefde hij alleen in het geïsoleerde Fryslân waar hij voor de jacht op de otter werd ingezet. Nu anno 2011, wordt de Wetterhoun in zijn voortbestaan bedreigd, doordat de fokadviescommissie van onze rasvereniging zes andere hondenrassen wil vermengen met ons fascinerende hondenras. Als dit plan wordt doorgezet, raakt ons ras in enkele jaren onherstelbaar beschadigd.

Wij hebben niet de kans gekregen ons ras grondig te laten onderzoeken. In de ALV van 2011 werd een voorstel daartoe met instemming van het bestuur door Stabijeigenaren weggestemd. Pure machtspolitiek dus. Wij doen hierbij een oproep aan penningmeester Tom Bouma uit Leeuwarden en bestuurslid Ruud Wubbolts uit Hemrik om het plan tot inkruisen van andere rassen te verwerpen. Met de juiste aanpak overleeft ons ras, want met het inkruisen van Wetterhounachtige honden hebben we ons ras binnen drie tot vijf jaar goed op de kaart.

Wetterhounfokker Suze Hoogesteger met de mooie Wetterhounreu Pôpe. Anke Terpstra ©

In de derde week van januari 2012 wordt het vraagstuk van de Wetterhoun in de Tweede Kamer besproken. Vrijwel zeker komt aan de orde dat er Europese regelgeving is die voorschrijft dat ieder EU-lid verplicht is om dierenrassen in stand te houden. Ook hebben enkele leden van onze groep al kort gesproken met staatssecretaris Henk Bleker. De groep Behoud van de Wetterhoun organiseert in 2012 diverse activiteiten om eigenaren en fokkers bij het ras te betrekken. Het hoofddoel is een gezonde Wetterhoun, voor nu en in de toekomst!