Wetterhouneigenaren in actie

Omrop Fryslân interviewt Wetterhounfokker Durk van der Meulen. Anke Terpstra ©

De groep Behoud van de Wetterhoun kwam op woensdag 28 december 2011 in Leeuwarden in actie om bekendheid te geven aan het feit dat deze groep tegen het inkruisen van zes andere hondenrassen, waaronder de Labrador, bij de Wetterhoun is. In de ochtenduren filmde en interviewde Omrop Fryslân enkele Wetterhouneigenaren in het Rengerspark bij de beeldengroep van de Wetterhoun en Stabijhoun. Aan het einde van de middag las Alfred Plantinga een historische proclamatie over de Wetterhoun voor in het bijzijn van medestanders, Wetterhounen en vertegenwoordigers van de pers.

Volgens de woordvoerders Durk van der Meulen en Alfred Plantinga gaat met het inkruisen van andere hondenrassen het unieke karakter van de Friese Wetterhoun verloren. Bovendien is er een veel beter alternatief voorhanden: het inkruisen van Wetterhounachtige honden, die er volop in Fryslân zijn. Met dit laatste plan wordt de identiteit van de Wetterhoun behouden voor de toekomst en bovendien blijft het ras dan volledig herkenbaar. Het inkruisen van zes andere hondenrassen heeft tot gevolg dat de Wetterhoun binnen een jaar of tien onherstelbaar beschadigd raakt en bestaat er geen belangstelling meer voor deze hond. De Wetterhoun-fokadviescommissie (fac) houdt geen rekening met deze vrij logische ontwikkeling en dat is een zorgelijke zaak. 

De groep Behoud van de Wetterhoun blijft op de bres staan voor een gezonde Wetterhoun en blijft de discussie over de gang van zaken van dit unieke hondenras aanzwengelen. Allerlei activiteiten staan voor 2012 op de agenda. Daarover volgt spoedig verdere informatie. 

Hieronder kunt u allerlei links raadplegen:

http://www.omropfryslan.nl/fideo/wetterh%C3%BBn-kultureel-erfguod  

Historische Proclamatie Wetterhoun

http://www.flitsnieuws.nl/index.php?p=34730/de-wetterhoun-gaat-een-onzekere-toekomst-tegemoet/

http://itnijs.nl/2011/12/groep-behaldt-fan-de-wetterhoun-1-jier/

http://itnijs.nl/2011/12/wetterhun-kultureel-erfguod/