De Wetterhoun: slachtoffer van machtsspel

Sietse is een 'boerewetterhûn'. Jacoba Visser en André Frowijn ©
Een nest pups van de 'boerewetterhûn'. Jacoba Visser en André Frowijn ©
Sietse. Jacoba Visser en André Frowijn ©

De problematiek van de rashond staat volop in de publiciteit. Het vraagstuk van de Wetterhoun is daarop geen uitzondering. De groep Behoud van de Wetterhoun keert zich tegen het plan van de Wetterhoun-fokadviescommissie (FAC) van de Nederlandse Vereniging van Stabij- en Wetterhounen (NVSW) om zes exotische hondenrassen bij de Wetterhoun in te kruisen. Ook keert deze groep zich tegen de fokkersbelangen, de macht en het prestige, die in deze kwestie een grote rol spelen. Op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van maandag 19 maart 2012 wordt over genoemd plan gestemd.

Dierenarts Atjo Westerhuis is NVSW-voorzitter in de jaren 1973-1982. Hij redt in 1982 al de Wetterhoun van de ondergang door met bestuurslid Fokkerijzaken Jan Wallinga een succesvol plan te maken. Beiden spraken onlangs met de huidige FAC in de Commissie Fokbeleid Wetterhoun. Maar de FAC blijkt geen behoefte te hebben aan de kennis van Westerhuis en Wallinga. De FAC schrijft dat instellingen als Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en de Universiteit van Wageningen het plan ondersteunen. Het gaat daarbij eigenlijk maar om de betrokkenheid van één persoon, die de FAC een methodiek heeft aangeleverd voor het inkruisen van andere hondenrassen (druppelmethodiek). Hij is medeauteur van het rapport Oorspronkelijke Nederlandse Hondenrassen (april 2011). In het hoofdstukje over de Wetterhoun wemelt het van de fouten. In de Commissie Fokbeleid Wetterhoun weigert hij over dit rapport van gedachten te wisselen.

Grote fokkers zijn deels de oorzaak van de rashondenproblematiek. Ze hebben de meeste macht in rasverenigingen, zetten de toon op hondenshows en fokken voornamelijk op uiterlijk. Ook spelen geld en prestige een rol. Er wordt aan pups en de inzet van dekreuen verdiend. Binnen de NVSW is één van de grootste Wetterhounfokkers tevens de dekadviseur in de FAC. Daarmee drukt deze persoon een veel te groot stempel op het ras. De FAC heeft haast om het plan in te voeren en herhaalt in de media de erfelijke problemen van de Wetterhoun. Dat is paniekzaaierij. De FAC wil prestige verwerven doordat het plan als eerste voorbeeld voor andere hondenrassen gaat dienen. De Wetterhoun is het proefkonijn van de Nederlandse kynologie.

Dierenarts Atjo Westerhuis is nu de Overleggroep Toekomst Wetterhoun gestart. Hij wordt hierin gesteund door de groep Behoud van de Wetterhoun. De eerste inzet is het plan van de FAC te bevriezen, dan beoordelen of het vraagstuk binnen de Wetterhounpopulatie kan worden opgelost en tot slot inventariseren of Wetterhounachtige boerenhonden bruikbaar zijn.

Cees Piso, Suze Hoogesteger, Sjaak en Rien Hartmann, Sjors en Desiree Haarsma, Francijna van Eekelen, Anneke en Bertjan van der Wal, Jan Durkstra, Harry van der Veen, Marijke Alkemade, Foekje Riemersma, Kees Dijkstra, Arnold en Jannie Homma, Hans en Yvonne Vermeulen, Agnes Schrijvers, Hein en Anne Teuwisse, Vincent de Kievit, Shirley en Carl Ruiter, Anke Terpstra, Rene en Ellen Kraaij, Froucke Kemper, Eelco de Vries, Piet Kuindersma, Anneke van der Sluijs, Jan en Ria Martens, Cor en Aafje van Essen, Errit Sietzema, Klaas en Tineke Hoekstra, Simon van der Meulen, Jan Hazenberg, Murk en Bea de Jong, Hans en Sanny Kamerman, Durk van der Meulen, Dirk Woude, Jacoba Visser, André Frowijn, Joop en Anja van der Gaag, Sjoerd Riemersma, Huub van der Meeren, Wiebe Dooper en Alfred Plantinga.