WETTERHOUN OUDEGAASTER BREKKEN 2012

Op zondag 10 juni 2012 vindt WETTERHOUN OUDEGAASTER BREKKEN 2012 plaats. Een evenement voor eigenaren van Wetterhounen en Wetterhounachtige boerenhonden. De centrale locatie van dit gebeuren is camping Ykema in Sandfirden. U kunt daarvoor raadplegen: http://www.campingykema.nl/index.html.

U kunt zich tot vrijdag 1 juni 2012 opgeven via info@onzewetterhoun.nl en onzewetterhoun@gmail.com. Tegelijk maakt u de kosten van deelname van € 10,00 per persoon over op banknummer 54.74.79.034 t.n.v. Dooper. De organisatie is in handen van de groep Behoud van de Wetterhoun in samenwerking met De Wetterhoun Vereniging Nederland. (Raadpleeg: www.dwvn.nl)

Programma

Deelnemers arriveren tussen 09.30 uur en 11.00 uur. De eerste praam vertrekt ook tussen deze tijdstippen. Daarna zijn er nog enkele praamvaarten waarmee groepen vertrekken. U wordt overgezet naar het dorp Nijhuizum. Vanuit dit dorp loopt u langs het fietspad de Oudegaaster Brekken om. Deze wandeling duurt circa 75 minuten. Bijna aan het eind van het meer bij Syp Set, een sloot tussen de Oudegaaster Brekken en enkele poelen, wordt u met de praam overgezet naar Sandfirden waarna u terug naar camping Ykema wandelt. Bij Syp Set is een bruggetje waarnaast de spoorlijn van Sneek naar Stavoren loopt.

Op camping Ykema vindt nog een jachtdemonstratie plaats onder leiding van Sjoerd Riemersma. Ook is er een trekzakspeler aanwezig voor de muzikale noot. Tussen 14.30 uur en 16.00 uur wordt dit evenement beëindigd.

Kosten

Bij het bedrag van € 10,00 zijn inbegrepen een kop koffie of thee met koek bij aankomst, het verhuur van de pramen en het gebruik maken van de locatie. Na de wandeling zijn de consumpties voor eigen rekening: soep € 2,50 en een broodje € 1,50. Ook is er een borrel te verkrijgen voor € 1,50. Frisdrank, thee en koffie kosten ook € 1,50.

Aanlijnen

Op camping Ykema dient uw Wetterhoun te zijn aangelijnd. Ook is het niet toegestaan dat uw hond los in het weiland loopt. In het dorpje Nijhuizum, de weg naar het fietspad en langs het fietspad, dient uw hond ook te zijn aangelijnd.

Route

Vanaf de Afsluitdijk slaat u bij Nijland af richting Oudega/Blauwhuis, na het passeren van Blauwhuis gaat u richting Oudega. In het midden van dit dorp slaat u rechtsaf richting Sandfirden. (tomtom: Familie Ykema, Nummer 11, 8613 JH Sandfirden)

Vanaf de richting Lemmer slaat u ter hoogte van Oosterzee rechtsaf en volgt u de richting Woudsend/Balk. Na het passeren van de hoge brug bij Spannenburg gaat u rechtsaf richting Sneek. U passeert na een minuut of vijf het aquaduct van de Jeltsesloot. Na ruim een kilometer neemt u in Hommerts de eerste afslag links richting Heeg/Oudega. U blijft dan richting Oudega volgen. In Oudega slaat u linksaf richting Sandfirden. U slaat na enige honderden meters rechtsaf richting Sandfirden en u rijdt deze weg helemaal uit. Aan het einde van deze weg is camping Ykema. Hier is een parkeerplaats. (tomtom: Familie Ykema, Nummer 11, 8613 JH Sandfirden) slaat u bij Nijland af richting Oudega/Blauwhuis, na het passeren van Blauwhuis gaat u richting Oudega. In het midden van dit dorp slaat u rechtsaf richting Sandfirden. (tomtom: Familie Ykema, Nummer 11, 8613 JH Sandfirden)

Vanaf de richting Joure rijdt u naar Sneek en u volgt dan de borden Amsterdam/Bolsward. Na ruim enkele honderden meters, u bent dan net aan de linkerkant een vestiging van Ranzijn gepasseerd, gaat u rechtsaf en neemt u de rotonde voor driekwart en neemt u de richting Woudsend/Balk/Hommerts. U rijdt richting Hommerts en ter hoogte van de tapijtboerderij in dit dorp slaat u rechtsaf richting Heeg/Oudega. U blijft dan richting Oudega volgen. In Oudega slaat u linksaf richting Sandfirden. U slaat na enige honderden meters rechtsaf richting Sandfirden en u rijdt deze weg helemaal uit. Aan het einde van deze weg is camping Ykema. Hier is een parkeerplaats. (tomtom: Familie Ykema, Nummer 11, 8613 JH Sandfirden)

*Het dorp Oudega had tot voor enkele jaren de benaming Oudega W. De W stond voor de gemeente Wymbritseradeel. Na de gemeentelijke herindeling is dit dorp genaamd Oudega SWF en verwijst deze toevoeging naar de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân.