WETTERHOUN JACHTGROEP OP OMROP FRYSLAN

Volg de Wetterhoun op Omrop Fryslân in het programma Hea: http://www.omropfryslan.nl/fideo/hea-fan-26-april-2012 (op 3.50 min)

Een cameraploeg van het programma Hea van Omrop Fryslân heeft op donderdagmorgen 19 april tussen Hommerts en Osingahuizen opnames gemaakt van de Friese jachtgroep met Wetterhounen onder leiding van Sjoerd Riemersma. Niet alle deelnemers van deze twintig tellende jachtgroep waren aanwezig, want dat was niet nodig.

Met name de ervaren Sjoerd Riemersma en Cees Piso voerden het woord. De Wetterhounteven Hiske, Doutzen en Famke worden al enkele jaren ingezet voor de jacht in het veld. Zij verrichtten de oefeningen op uitstekende wijze. Ook Sil, de jonge Wetterhounreu, van Fetsje en Johannes van IJs begint de smaak te pakken te krijgen. De pups van Karin Douma en Wiebe Cnossen hebben ook plezier in de oefeningen. En met de juiste aanpak kunnen deze jonge Wetterhounen wellicht over een jaar ook ingezet worden voor de jacht in het veld.