Onvoldoende draagvlak fokbeleid NVSW

Sietse is een 'boerewetterhûn'. Jacoba Visser en André Frowijn ©
Een nest pups van de 'boerewetterhûn'. Jacoba Visser en André Frowijn ©
Sietse. Jacoba Visser en André Frowijn ©

Op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 19 maart jl. is het voorgestelde outcross-fokbeleid voor de Wetterhoun aangenomen met 74 stemmen voor en 44 tegen. Deze meerderheid kwam tot stand met de steun van Stabijeigenaren. In de aankondiging van deze BALV riep de NVSW-voorzitter op dat Stabijeigenaren niet mee moesten gaan stemmen. Dat is wel gebeurd. Tot verbazing van tientallen Wetterhouneigenaren wilde de voorzitter, zelf Stabijeigenaar, als eerste haar stem uitbrengen voor het nieuwe beleid. Ook de secretaris, ook Stabijeigenaar, stemde voor. Door deze gang van zaken heeft het NVSW-bestuur het gezag verloren en kunnen we deze rasvereniging niet meer beschouwen als de morele bewaker van ons bijzondere hondenras: de Wetterhoun.

De groep Behoud van de Wetterhoun heeft direct het initiatief genomen tot het oprichten van een nieuwe rasvereniging. De eerste ledenvergadering wordt op zaterdagochtend 14 april om 11.00 uur gehouden in café Vellinga in Sneek. Inmiddels hebben zich in slechts één week tijd al 96 nieuwe leden aangemeld. Ook dit geeft aan dat er onvoldoende draagvlak is voor het inkruisen van zes exotische hondenrassen bij de Wetterhoun.

De nieuwe rasvereniging komt niet uit de lucht vallen. Op de algemene ledenvergadering van juni 2011 stemden Stabijeigenaren al tegen een voorstel van Wetterhouneigenaren, waardoor een onderzoek naar de Wetterhounpopulatie werd geblokkeerd. In een later stadium werd de deskundige inbreng van dierenarts Atjo Westerhuis en drie anderen door het NVSW-bestuur en de FAC genegeerd. Ook wil de NVSW lookalikes gaan gebruiken om de fokbasis van de Wetterhoun te verbreden. Dat is grotendeels politiek. In het fokkersberaad van 6 maart jl. werd namelijk voorgesteld om eerst lookalikes in te gaan zetten en de exotische rassen even op de reservebank te zetten. Dit voorstel werd door het NVSW-bestuur en de FAC verworpen.

Binnen de NVSW heeft affiniteit met de cultuurhistorische achtergrond van de Wetterhoun plaatsgemaakt voor goedkope eigentijdse plannenmakerij. En is analytisch vermogen van het vraagstuk ingewisseld voor prestige en scoringsdrift. De NVSW wil met het beoogde plan namelijk voorop lopen in de Nederlandse kynologie.

Directe vermenging met zes andere hondenrassen leidt tot directe schade aan de identiteit van ons ras. De Wetterhounpopulatie is veel te klein en te kwetsbaar voor dit omstreden experiment. Dit gedurfde plan, zal indien het in zijn volle omgang wordt uitgevoerd, leiden tot een fiasco en het zal de doodsteek van de Wetterhoun betekenen. De nieuwe rasvereniging zal er alles aan doen om dat te voorkomen. U kunt ons helpen door de identiteit van de Wetterhoun zo optimaal mogelijk in stand te houden. U kunt de nieuwe rasvereniging ondersteunen door lid te worden, u kunt e-mailen naar: onzewetterhoun@gmail.com of info@onzewetterhoun.nl